Monocl Strategy Services investerar i BioStock för att gemensamt bilda Nordens ledande analyshus inom Life Science

Monocl Strategy Services investerar i BioStock för att gemensamt bilda Nordens ledande analyshus inom Life Science

GÖTEBORG, SVERIGE, 7 NOVEMBER 2016. Monocl Strategy Services AB blir delägare i nyhets- och analystjänsten BioStock. Investeringen kompletterar Monocl Strategy Services kunderbjudande gentemot börsnoterade bolag och syftar till att tillsammans med BioStock etablera Nordens ledande analyshus inom Life Science.

Monocl Strategy Services har arbetat tillsammans med BioStock sedan hösten 2015 och väljer nu att fördjupa samarbetet i form av ett delägarskap. Som ett naturligt led av det fördjupade samarbetet väljs Tobias Thornblad, VD Monocl Strategy Services, in i BioStocks styrelse med övergripande ansvar för bolagets analystjänster. BioStock har snabbt byggt upp en stadigt växande läsekrets som följer Life Science-branschen med stort intresse. Bolaget når i dagsläget cirka 30 000 unika läsare per månad och genom att publicera branschnyheter, reportage och intervjuer med utvalda bolag har BioStock byggt upp ett stort intresse bland investerarkollektivet.

Monocl Strategy Services levererar managementkonsulttjänster till små och medelstora biotechföretag inom strategi, marknadsanalys och värdering. Gemensamt för alla Monocl Strategy Services kunder är att behovet av att synas är större än någonsin. Investeringen i BioStock är ett strategisk initiativ för att synliggöra branschen och enskilda bolag för strategiska partners samt investerarkollektivet.

“– Efter ett år av framgångsrikt samarbete är det med stor entusiasm vi nu fördjupar vårt samarbete med BioStock. Genom att kombinera våra strategiska styrkor med BioStocks överlägsna räckvidd i bland nordiska investerare kommer vi att skapa viktiga synergier, både för de bolag vi arbetar med idag och för framtida uppdragsgivare,”  säger Tobias Thornblad, VD Monocl Strategy Services och övergripande analysansvarig BioStock.

Även Jonas Söderström, VD BioStock, kommenterar det utvidgade samarbetet:

– BioStocks ambition är att erbjuda såväl bolag i branschen som investerarkollektivet de mest professionella och gedigna uppdragsanalyserna inom nordisk Life Science. Genom att knyta till oss Monocl Strategy Services som delägare får vi ännu större utbyte av erfarenhet, kompetens och analysverktyg som bolaget förfogar över. Som en del i vår gemensamma satsning kommer vi att både fördjupa och bredda vårt analyskoncept – ett viktigt steg i vår strävan mot att etablera BioStock som Nordens ledande analyshus inom Life Science.“

BioStocks nuvarande analysutbud kommer även att utökas med oberoende branschanalyser. Monocl Strategy Services och BioStock har därför förberett en första branschrapport som är planerad att släppas under november: Life Science trends in Sweden 2015-2016, med huvudsakligt fokus på trender och utveckling avseende IPO/börsnoteringar, emissioner och finansieringsutveckling bland svenska Life Science-bolag noterade på AktieTorget och Nasdaq First North.

För mer information om Monocl Strategy Services, se monocl.com eller kontakta vd Tobias Thornblad.

Tobias Thornblad,

VD & Partner, Monocl Strategy Services

Redegatan 1B, 426 79 Västra Frölunda

tobias.thornblad@monocl.com

För mer information om BioStock, se biostock.se eller kontakta Jonas Söderström, vd och redaktör BioStock AB.

Jonas Söderström,

VD & Redaktör, BioStock

Stora Södergatan 8A, 222 23 Lund

js@biostock.se (Tel. +46 (0)706 52 42 7)

Om Monocl Strategy Services

Monocl Strategy Services levererar managementkonsult-tjänster till små och medelstora biotechföretag – inom strategi, marknadsanalys och värdering. Tillsammans med bolagsledningar och styrelser i Norden genomför Monocl Strategy Services kundprojekt med både onoterade och noterade läkemedels- och medicinteknikbolag inom ett stort antal terapiområden varje år. Monocl Strategy Services är ett av bolagen i Monocl-gruppen där även mjukvarubolaget Monocl Software ingår, som levererar molnbaserade analysverktyg till Life Science-bolag på global skala.

Om BioStock

BioStock är en nyhets- och analystjänst som presenterar nordiska börsbolag inom Life Science och som riktar sig mot individer, organisationer och företag. BioStock når ut till omkring 30 000 investerare, branschföreträdare och andra med intresse för Life Science varje månad.

PDF-version

CXO and Co-founder of Monocl Software